Egzaminy zdalne w semestrze zimowym na wydziale WF

Kinezyprofilaktyka narządu ruchu

Kurs będzie wykorzystany jedynie do przeprowadzenia testu zaliczeniowego z ww. przedmiotu.

Diagnostyka funkcjonalna i różnicowa

Kurs będzie wykorzystany jedynie do przeprowadzenia testu zaliczeniowego z ww. przedmiotu.

Historia Kultury

Zajęcia w formie wykładu z zakresu historii kultury, egzamin końcowy.