Zespół CZN AWF Katowice


Skład zespołu Centrum Zdalnego Nauczania:
Zdjęcie Bartłomiej Szadedr Bartłomiej Szade, dyrektor CZN.

Od roku 1990 nauczyciel akademicki AWF Katowice. Pracownik Zakładu Lekkoatletyki. Ukończone studia nauczania informatyki na Uniwersytecie Śląskim. Pomysłodawca utworzenia Centrum Zdalnego Nauczania na AWF w Katowicach. Autor i realizator kursów z zakresu zdalnego nauczania. Zajęcia z tego przedmiotu prowadzi od 2013 roku. Administrator serwisu internetowego oraz Redaktor główny Biuletynu Informacji Publicznej Uczelni. O roku 2020 członek Stowarzyszenia Elearningu Akademickiego (SEA).

Fotografia Katarzyna Wilkmgr Katarzyna Wilk, trener i metodyk zdalnego nauczania.

Projektuje i prowadzi kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe dla różnych odbiorców oraz wspiera nauczycieli poprzez konsultacje i warsztaty z wykorzystania technologii i usług mobilnych w edukacji. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami. Członkini SEA - Stowarzyszenia Elearningu Akademickiego.
Fotografia Marcin Warczykinż. Marcin Warczyk, administrator Moodle AWF Katowice.

Pracownik Działu Aparatury Informatycznej i Naukowo - Badawczej. Ukończył kierunek Informatyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
 


Last modified: Wednesday, 21 July 2021, 1:51 PM