Kursy zdalnego nauczania realizowane na wydziale Wychowania Fizycznego AWF Katowice

Sporty Indywidualne: Lekkoatletyczne formy ruchu

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Wychowania Fizycznego studiów drugiego stopnia. Celem kursu jest zapoznanie studentów z lekkoatletycznymi formami ruchu oraz sposobem kształtowania zdolności motorycznych uczniów z wykorzystaniem poznanych lekkoatletycznych form ruchu.

Course Image Biochemia (Sport)

Biochemia (Sport)

Kurs z Biochemii na wydziale wychowania fizycznego, studia I stopnia, rok I, semestr 2, kierunek Sport.

Course Image Biochemia (WF)

Biochemia (WF)

Kurs z Biochemii na wydziale wychowania fizycznego, studia I stopnia, rok I, semestr 2, kierunek wychowanie fizyczne.