Egzaminy zdalne w semestrze zimowym na wydziale ZSiT

Język angielski ZSiT_USM_ rok 2_semestr III

Tutaj znajduje się test zaliczeniowy dla grupy V (ZSiT/ USM/ rok 2/ semestr III)

Język angielski ZSiT_licencjat_ rok 2_semestr III

Tutaj znajduje się test zaliczeniowy dla grupy III oraz IV (ZSiT licencjat/ rok 2/ semestr III)

Język angielski ZSiT_licencjat_ rok 1_semestr I

Tutaj znajduje się test zaliczeniowy dla grupy III, IV oraz V (Zarządzanie/ licencjat/ rok 1/ semestr 1)

Zarządzanie bezpieczeństwem jednostki w kontekście rozwoju cywilizacji technicznej i komunikacyjnej

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem na kierunku Zarządzanie II stopnia.

Systemy ratownicze w zarządzaniu kryzysowym

Przedmiot dla studentów III BW ZK, w zakresie różnych systemów ratowniczych w Polsce.

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Ustawy i rozporządzenia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych