Egzaminy zdalne w semestrze zimowym na wydziale ZSiT

Język angielski ZSiT

Tutaj zanjduje sie test zaliczemiowy dla grupy.....

Zarządzanie bezpieczeństwem jednostki w kontekście rozwoju cywilizacji technicznej i komunikacyjnej

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem na kierunku Zarządzanie II stopnia.

Systemy ratownicze w zarządzaniu kryzysowym

Przedmiot dla studentów III BW ZK, w zakresie różnych systemów ratowniczych w Polsce.

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Ustawy i rozporządzenia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych