Course Image Technologia informacyjna - Podstawy nauczania na odległość kier. BW

Technologia informacyjna - Podstawy nauczania na odległość kier. BW

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne II semestr I rok w roku akademickim 2022/23 i obejmuje tematykę związaną ze zdalnym nauczaniem w AWF Katowice.
Do
kursu student może zapisać się samodzielnie do dnia 12 marca 2023, w tym celu niezbędny jest klucz, który udostępnia prowadzący. Po
tym terminie zapisu dokonuje prowadzący, z którym można skontaktować się
z nim poprzez adres e-mailowy znajdujący się w USOS. Prowadzącym kurs
jest dr Bartłomiej Szade