Język angielski kopia 1

Testy dla grup ZSiT rok 1, semestr 1

Język angielski

Testy z języka angielskiego dla grup IV, V, VI oraz VII  ZSiT, rok II, semestr III

Język obcy kopia 2

Język angielski dla Bezpieczeństwa Wewnętrznego_lic_rok II_semestr III