Planowanie kryzysowe

Planowanie w sytuacjach kryzysowych

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi

Przedmiot kończący się egzaminem

Bezpieczeństwo w różnych sferach działalności gospodarczej

Program dotyczy różnych aspektów bezpieczeństwa w wybranych działach gospodarki

Zarządzanie bezpieczeństwem jednostki w kontekście rozwoju cywilizacji technicznej i komunikacyjnej

 Nowe technologie, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo jednostki w sieci, metody i narzędzia 

OCHRONA PRAWNA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BW

Zaliczenie przedmiotu Ochrona Prawna Własności Intelektualnej