Kategoria przeznaczona na kursy egzaminacyjne w zimowej sesji roku 2020/21.

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie

Problemy bezpieczeństwa w komunikacji w Polsce i na świecie dla studentów II r. BW

Obrona cywilna i ochrona ludności

Tematyka obejmuje problemy OC w Polsce dla specjalności BW Zarządzanie kryzysowe

Problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata

Problematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa w najważniejszych regionach świata dla studentów Zarządzania II stopnia spec. Zarządzanie bezpieczeństwem