Kategoria przeznaczona na kursy egzaminacyjne w zimowej sesji roku 2020/21.

Test z przedmiotu Diagnostyka Funkcjonalna i Programowanie Rehabilitacji NST II rok2st IIIsemestr

Test sprawdzający wiedzę z przedmiotu Diagnostyka Funkcjonalna i Programowanie Reahabilitacji 

Diagnostyka Funkcjonalna w Dysfunkcjach Narządu Ruchu IVrok/7sem. JDM - test

Test sprawdzający wiedzę z przedmiotu Diagnostyka Funkcjonalna i Programowanie Rehabilitacji IVrok/7sem. JDM stacjonarne

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu - Egzamin

Egzamin w sesji zimowej z Fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu dla studentów stacjonarnych fizjoterapii - pięcioletnie studia magisterskie rok III semestr V.

Diagnostyka Funkcjonalna i Programowanie Rehabilitacji

Test sprawdzajcy wiedzę semetralna z przedmiotu Diagnostyka Funkcjonalna i Programowanie Rehabilitacji.