Zestawienie kursów e-learningowych w roku akademickim 2019/20

Bezpieczeństwo w różnych sferach działalności gospodarczej

Bezpieczeństwo w gospodarce w różnych działach

Organizacja pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych

Kurs dotyczy egzaminu pisemnego dla studentów II roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne specjalność Zarządzanie kryzysowe. Termin egzaminu 16.06.2020 r. godz. 13.00 - 16.00

Planowanie kryzysowe

Planowanie w zakresie kryzysów, planów cywilnych i ratowniczych