Zestawienie e-gzaminów realizowanych w sesji letniej roku akademickiego 2019/20 na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju

Test dla osób z IPPS ubiegających się o możliwość uzyskania zaliczenia na odległość.

Kryminalistyka

Egzamin zerowy z Kryminalistyki w formie testu. Dla wszystkich studentów III roku - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Ochrona własności intelektualnej

Zaliczenie 8 czerwca (poniedziałek), g. 8.00-8.30

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej kier Bezpieczeństwo Wewnętrzne rok I sem.2

ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

egzamin dla przedmiotu ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI BW1-ows-6sem III rok, 6 semestr dla kierunku stacjonarne Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Prawo

Zaliczenie 8 czerwca (poniedziałek), g. 9.00-9.30

Zarządzanie bezpieczeństwem jednostki w kontekście rozwoju cywilizacji technicznej i komunikacyjnej

Zarządzanie bezpieczeństwem jednostki w kontekście rozwoju cywilizacji technicznej i komunikacyjnej: nowe technologie, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo jednostki w sieci, metody i narzędzia …