Zestawienie e-egzaminów realizowanych w sesji letniej roku akademickiego 2019/20 na Wydziale Fizjoterapii

Diagnostyka Funkcjonalna i Programowanie Rehabilitacji NST sem.2 19/

Test zaliczeniowy dla studentów studiów niestacjonarnych 2 stopnia/2 semestr rok akademicki 2019/2020 -przedmiot Diagnostyka Funkcjonalna i Programowanie Rehabilitacji

Fizjoterapia w sporcie

Studenci III roku 6 semestru Fizjoterapii JMGR /cały rocznik/. Celem przeprowadzenia semestralnego zaliczenia przedmiotu w formie testu wyboru: jednej lub dwóch poprawnych odpowiedzi.

Fizykoterapia

wpisz opis

Wyroby medyczne

Studenci III roku 6 semestru Fizjoterapii JMGR /cały rocznik/. Celem przeprowadzenia zaliczenia semestralnego przedmiotu za pomocą testu wyboru jednej lub dwóch poprawnych odpowiedzi.